“Wij dienen zowel een economisch als een sociaal belang”

“Ik heb ooit geschiedenis gestudeerd, maar daarmee kwam ik niet aan het werk”, vertelt Donne Bax, oprichter, bestuurslid en penningmeester van de Energie Academie. Hij kwam bij de Rijksgebouwendienst terechtgekomen en maakte carrière op het gebied van ruimtelijke ordening. Later stond Bax aan de wieg van het Rijksvastgoedbedrijf, waar alle vastgoed onderdelen van de verschillende ministeries zijn ondergebracht. “Maar zo’n twintig jaar geleden begon ik steeds meer tewerken met kwetsbare groepen in Den Haag, kwetsbare groepen gerelateerd aan werk.”

(@ Energie Academie)

Vanuit de gemeente Den Haag?

“Nee, vanuit mezelf met een aantal andere ondernemers in Den Haag. Op vrijwillige basis. In 2010 hebben we in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid een preventieprogramma ontwikkeld genaamd Alleen jij bepaalt wie je bent, dat is inmiddels een landelijk programma met als doelstelling jongeren tussen de vijftien en twintig jaar uit de criminaliteit te halen en te houden. In die periode ben ik langzamerhand sociaal ondernemer
geworden en in 2015 heb ik de stichting Building Better People (BBP) opgericht met het idee om groepen kwetsbare jongeren richting werk te brengen. Ik ben die problematiek gaan bekijken vanuit het standpunt van de ondernemer in plaats van een maatschappelijke organisaties of de overheid. Het idee was om zonder subsidies eigen bedrijven op te tuigen waar jongeren stage kunnen lopen of een opleiding kunnen volgen met een baan als einddoel. Uit die opzet zijn een aantal bedrijven uit voort gekomen, waaronder Made in Moerwijk.”,

Een sociaal circulaire onderneming?

“Ja, je kunt het ook een wijkonderneming noemen, waar we mensen uit een wijk, in dit geval Moerwijk, aan het werk willen helpen en tegelijkertijd mee willen helpen aan het oplossen van de sociale problematiek in de wijk. Eind 2018 kwam ik in contact met Marja Pelzer van de gemeente, zij had een idee voor een ambachtscentrum met het oog op beroepen in het kader van de energietransitie. Met BBP had ik in een eerder stadium al een poging gedaan om een ambachtscentrum van de grond te krijgen in de stad, maar dat ging steeds niet door vanwege het ontbreken van een geschikte locatie. Ik ben met Marja in zee gegaan en het ambachtscentrum heet nu de Energie Academie”

Wat waren jullie uitgangspunten voor de Energie Academie als ambachtscentrum?

“We wilden twintig opleidingen starten op een locatie in de stad. Met erkende leerwerkbedrijven en leerwerkmeesters. De toenmalige wethouder, Rachid Guernaoui, wilde weten of werkgevers wel iets zagen in zo’n opleidingscentrum. Een terechte vraag. We hebben vervolgens met ruim vijftig bedrijven werkakkoorden gesloten, waarin onder andere staat vermeldt om hoeveel vacatures het zou gaan die wij zouden kunnen gaan invullen. Inmiddels hebben we meer dan zevenhonderd vacatures aan de Energie Academie kunnen verbinden. Eind september zijn we begonnen en ik heb Aad van Loenen en Henk Werlemann, die ik beide uit mijn netwerk kende, gevraagd om samen met mij het bestuur te vormen.”

De Energie Academie is nu, we schrijven half november, anderhalve maand bezig. Welke
activiteiten zijn al in volle gang?

“We zijn een privaat-publieke non-profit onderneming met onder andere de gemeente Den Haag als partner en die wil dat we officieel per 1 januari 2020 starten. De periode van vanaf september moet je zien als aanbesteding. Maar wij zijn tenslotte ondernemers en zijn dus toch maar begonnen met allerlei activiteiten, zoals VCA-training, dagbesteding, werkfit trajecten, snuffelstages en dergelijke om de vele kandidaten die zich al bij ons hebben gemeld, aan ons te binden en er voor te zorgen dat zij richting baan gaan. Uitstel met starten tot januari vond ik geen goed idee, want dan verliezen de kandidaten, die wij werkstudenten noemen, de moed en zijn de werkgevers ons alweer vergeten.”

Het is een vliegende start gebleken.

“Er is nu eenmaal een grote behoefte aan opleidingen als de onze, gezien het aantal kandidaten en bedrijven die zich hebben aangemeld. Eerder dit jaar hebben Marja Pelzer en ik een soort tienertour door Den Haag gemaakt en hebben we heel veel presentaties gegeven om de Energie Academie bekend te maken in het onderwijs, bij maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instellingen. Het resultaat is dat we ruim 250 kandidaten op onze lijst hebben staan. Dagelijks komen er kandidaten bij. We hopen eind november de eerste werkstudenten te kunnen afleveren bij een werkgever, want daar het gaat het uiteindelijk om. Wij werken voor de markt want daar zijn de vacatures die wij willen invullen.”

Er is weliswaar een groot economisch balang, maar ook een sociaal belang. De Energie Academie wil mensen met een afstand tot de markt ook met raad en daad bijstaan.

“De werkstudenten leren bij ons vakwaardigheden van erkende leerwerkmeesters. We brengen ze ook werknemersvaardigheden bij en bieden begeleiding en coaching bij problemen met huisvesting en schulden. Een opleiding duurt maximaal drie maanden, maar we blijven gedurende een jaar begeleiding geven.”

Hoe zie je de toekomst van de Energie Academie, waar staat het over een jaar?

“Over een jaar hoop ik dat de Kerketuinenweg 79 een bruisend project zal zijn waar jaarlijks minimaal driehonderd werkstudenten naar een baan worden geleidt. Ik hoop dat de Energie Academie over een jaar een voorbeeld voor de regio zal zijn met de aantrekkingskracht om andere initiatieven aan ons te koppelen. De gemeente wil dat we in tweeëneenhalf jaar vijfhonderdzestig mensen aan een baan hebben geholpen. Dat getal heeft betrekking op het budget dat de gemeente voor ons heeft gereserveerd. De Energie Academie krijgt ook subsidie van het rijk en van de Europese Unie. Aangezien een deel van de opleidingen door onze stichting moet worden gefinancierd, moeten we zelf ook inkomsten hebben en daarvoor gaan we verschillende werkgelegenheidsprojecten starten. Eind 2021 moet de Energie Academie zonder subsidies kunnen draaien. Ik heb er goede hoop op.”

12 november 2019

DenHaag_logo