Meer informatie over de Energie Academie

Er is een recordaantal vacatures in de sector bouw. Door de lage werkloosheid en de aanhoudende productiegroei wordt het steeds moeilijker om vakmensen te vinden, meldde een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) medio 2019.
Op het moment is de werkloosheid relatief laag. De grote vraag naar personeel zet echter druk op de arbeidsmarkt waardoor de productiegroei afremt. In het eerste halfjaar van 2019 lag de productietoename met 5 procent iets lager dan een jaar geleden (7%), zo bleek uit het tweejaarlijkse rapport in opdracht van verschillende brancheorganisaties. Volgens het EIB heeft de productieroename geen invloed op het optimisme onder ondernemers. Ruim 40 procent van de bouw- en installatiebedrijven verwacht dat de omzet zal toenemen.
In de sector Energietransitie is nog veel werk te verzetten om gestelde doelen te behalen. Op alle niveaus zijn dringend extra mensen nodig, met name gecertificeerde technici of technici met een MBO 1-diploma.
In augustus 2019 meldde NRC.NL dat het aantal vacatures evenredig is aan het aantal werklozen. Toegespitst op de sectoren Bouw & Techniek en Energietransitie (BT/ET) is het aantal ongeschoolde werkzoekenden navrant.
De Energie Academie brengt werkzoekenden, onderwijsspecialisten en werkgevers samen in een innovatief en voor Nederland uniek concept. De Energie Academie richt zich op opleidingen en beroepen in de sector Bouw & Techniek en Energietransitie. De doelgroep is zo breed mogelijk; werkzoekenden uit Den Haag en omgeving zonder certificaat en/of diploma MBO 1. De Energie Academie biedt marktgerichte trainingen en opleidingen voor een gegarandeerde baan, want al tijdens de opleiding wordt de kandidaat gekoppeld aan zijn of haar toekomstige werkgever.
Om te komen tot een duurzame economie met toekomstgerichte banen onderschijft de Energie Academie de behoefte aan een integrale arbeidsmarktaanpak, waar bedrijven, werknemers, opleidingsinstituten en overheden verantwoordelijkheid nemen. Onderwijs en training zijn de speerpunten om die gedeelde verantwoordelijkheid te vertalen naar de praktijk. Met name in de Energietransitie zijn er nog te weinig toegespitste opleidingen beschikbaar voor jongeren en andere geïnteresseerden in toekomstgerichte banen.
In de nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs- en kenniscentra ziet de Energie Academie kans om met name werkzoekenden uit sociaal kansarme wijken en gebieden te laten instromen. De trainingen in het opleidingscentrum van de Energie Academie beperken zich niet enkel tot het betreffende vakgebied van de kandidaat. Werkzoekenden met eventuele sociaalmaatschappelijke beperkingen of belemmeringen tot de arbeidsmarkt worden met raad en daad bijgestaan door gespecialiseerde coaches.

De Energie Academie is een publiek-private samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen. De partner van initiatiefnemer Stichting Energieacademie is de Gemeente Den Haag.